Адміністрацыйныя працэдуры для фізічных асоб

Найменне адміністрацыйнай працэдуры Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які (-ую) грамадзянін павінен звярнуцца Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур
1 2 3 4 5 6
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ
Адміністрацыйныя працэдуры ў галіне жыллёвых праваадносін ажыццяўляюцца ва УП «Віцебскаблгаз» па адрасе: г. Віцебск, вул. Праўды, д.36, тэл (80212) 49-36-06. Час працы: с 8:00 до 17:00, абед с 13:00 до14:00 , выхадны: субота, нядзеля.
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА
2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі - Арганізацыя па месцы працы, службы -
 
Бясплатна 5 дзён з дня звароту Бестэрмінова
2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады - Арганізацыя па месцы працы, службы

 

-

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы - Арганізацыя па месцы працы, службы - Бясплатна 5 дзён з дня звароту Бестэрмінова
 
   Работнікі, вядучыя прыём грамадзян па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:
спецыяліст па кадрах 2 катэгорыі АПіКП - Высоцкая Наталля Віктараўна, кабінет № 305, тэлефон 49-52-17.
   У выпадку яе часовай адсутнасці: спецыяліст па кадрах 2 катэгорыі - Сухарукава Ала Уладзіміраўна, кабінет № 305, тэлефон 49-52-17.

   Час працы: пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) - Арганізацыя па месцы працы, службы
 
-

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

 

- Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, які ажыццяўляе прызначэнне дапамогі; 
- Тэрытарыяльныя органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Лісток непрацаздольнасці;
​- Даведка аб памеры заработнай платы ў выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

 

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

 

- Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне.

 

- Заяву, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Даведка аб нараджэнні дзіцяці  у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
- Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці ў выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
- Пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей);
- Копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні)  для сем'яў, якія усынавілі (ўдачарылі) дзяцей;
- Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў),(удачарыцеляў),  (апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
- У выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі - копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і;
- Для няпоўных сем'яў - копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
- Пасведчанне аб заключэнні шлюбу ў выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.
Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

 

Адначасова

 

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці - Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне.
- Заяву, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;
- Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і сужэнца заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
- У выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі - копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і;
- Для няпоўных сем'яў пасведчанне аб заключэнні шлюбу  у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе.
Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц
 
Адначасова

 

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

 

- Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне.

 

- Заяву, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні);
- Копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
- Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
- Пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
- Пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне;
- Пасведчанне аб заключэнні шлюбу ў выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
- Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і - для няпоўных сем'яў;
- Даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;
- Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

- У выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;
- Даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі;
– Пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці -  даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі.

Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

 

Па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18 - гадовага ўзросту

 

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

 

- Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне;
- Абласныя цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя;
- Гарадскія, раённыя, занальныя цэнтры гігіены і эпідэміялогіі.

 

- Заяву, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);
- Копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
- Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;
- Пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
- Пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi;
- Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
- Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
- Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і - для няпоўных сем'яў;
- Копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
- Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);
- Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
- Звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля);
- Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі.
Бясплатна

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння - 1 месяц

 

На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

 

- Арганізацыя па месцы працы;
- Тэрытарыяльныя органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.
 
- Лісток непрацаздольнасці
 
Бясплатна 10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння - 1 месяц На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці - Арганізацыя па месцы працы;
- Тэрытарыяльныя органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.
 
- Лісток непрацаздольнасці

 

Бясплатна

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння - 1 месяц
 
На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.15. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне

 

- Заяву, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
- Пасведчанне інваліда - для непрацуючых маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіцяці-інваліда, якiя з'яўляюцца iнвалiдамi, што атрымліваюць пенсію або штомесячную страхавую выплату ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў;
- Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання);
- Копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
- Копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
- Пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
- Выпіска (копія) з працоўнай кніжкі заяўніка і (або) iншыя дакументы, якія пацвярджаюць яго незанятасць;
- Даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў - для працуючых (якія праходзяць службу) маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца ў такім адпачынку;
- Даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - для тых якія навучаюцца маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца па месцы вучобы ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў, акадэмічным адпачынку.
Бясплатна

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

 

На тэрмін ўстанаўлення дзіцяці інваліднасці

 

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі - Арганізацыя па месцы працы,
- Тэрытарыяльныя органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.

 

- Лісток непрацаздольнасці Бесплатно

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання - 1 месяц На тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры - Арганізацыя па месцы працы, службы або па месцы атрымання пенсіі, дапамогі - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.24.Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем - Арганізацыя па месцы працы, службы

 

-

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў - Арганізацыя па месцы працы, службы

 

-

 

Бясплатна

 

5 дзён з дня звароту

 

Бестэрмінова

 

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах - Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, праходжання падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры;
- Орган па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне;
- Тэрытарыяльныя органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу Бясплатна 3 дні з дня звароту Бестэрмінова
2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

 

- Арганізацыя па месцы працы, службы памерлага (загінуўшага) або аднаго з бацькоў памерлага дзіцяці (дзяцей);
- Орган, які прызначае і (або) якi выплачвае пенсію, дапамогу па беспрацоўі;
- Мясцовы выканаўчы і распарадчы орган.
- Заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага);
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка;
- Даведка пра смерць;
- У выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь - пасведчанне аб смерці;
- У выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці);
- У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам.
 
Бясплатна

 

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

 

Адначасова

 

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе - Арганізацыя па месцы працы, службы - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу Бясплатна 5 дзён з дня звароту Бестэрмінова
   Работнікі, вядучыя прыём грамадзян па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:
галоўны бухгалтар - начальнік аддзела бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці - Аўсянкіна Святлана Леанідаўна, кабінет № 312, тэлефон 49-52-23.
   У выпадку яе часовай адсутнасці:намеснік галоўнага бухгалтара - Масько Алена Вітальеўна, кабінет № 314, тэлефон 49-52-23.

   Час працы: пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.

ГАЗА-, ЭЛЕКТРА-, ЦЕПЛА- І ВОДАЗАБЯСПЯЧЭННЕ. СУВЯЗЬ
1.11. Афармленне (рэгістрацыя пры першасным звароце) ільгот грамадзянам па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі і плаце за карыстанне жылым памяшканнем Вытворчыя рэспубліканскія ўнітарныя прадпрыемствы "Брэстаблгаз», «Віцебскаблгаз», «Мінгаз», «Мінскаблгаз», «Магілёўаблгаз», рэспубліканскае вытворчае унітарнае прадпрыемства
(далей - газазабеспячэнская арганізацыя)
- Заява;
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Дакумент, які пацвярджае права на льготы.
Бясплатна 3 працоўныя дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц 6 месяцаў
1.12. Спісанне пені грамадзянам, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі і плаце за карыстанне жылым памяшканнем Газазабеспячэнская арганізацыя - Заява Бясплатна 45 дзён з дня падачы заявы -
10.1. Выдача даведкі аб разліках за спажыты прыродны газ

 

Газазабеспячэнская арганізацыя - Заява;
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.
Бясплатна

 

3 працоўныя дні з дня падачы заявы

 

Бестэрмінова

 

10.2. Афармленне (рэгістрацыя пры першасным звароце) ільгот грамадзянам па аплаце за спажыты газ Газазабеспячэнская арганізацыя

 

- Заява;
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- Дакумент, які пацвярджае права на льготы.
Бясплатна

 

3 працоўныя дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц 1 год

 

10.4.3. Заключэнне дагавора на газазабеспячэнне, тэхнічнае абслугоўванне газавага абсталявання і унутрыдамавых сістэм газазабеспячэння Газазабеспячэнская арганізацыя - Бясплатна 3 дні з дня прыёмкі выкананых работ з афармленнем акта здачы сістэмы газазабеспячэння ў эксплуатацыю  

Работнікі, вядучыя прыём грамадзян па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:
у ВУ "Віцебскгаз":
       адказныя асобы па адміністрацыйных працэдурах 10.1., 10.2: начальнік абаненцкай службы Пятроў Дзмітрый Уладзіміравіч, кабінет № 106, тэлефон 49-52-33 (у выпадку яго часовай адсутнасцi: намеснік начальніка абаненцкай службы - Дарзнек Валерый Сяргеевіч, кабінет № 113, тэлефон 49-52-33), начальнік сектара па працы з насельніцтвам Сініцын Аляксей Віктаравіч,  тэлефон 49-52-52 (у выпадку яго часовай адсутнасцi: намеснік начальніка абаненцкай службы - Зяленіна Надзея Ігараўна).

       адказная асоба па адміністрацыйнай працэдуры 10.4.3.начальнік сектара па працы з насельніцтвам Сініцын Аляксей Віктаравіч,  тэлефон 49-52-52 (у выпадку яго часовай адсутнасцi: намеснік начальніка абаненцкай службы - Зяленіна Надзея Ігараўна)

       адказная асоба па адміністрацыйнай працэдуры 1.12. начальнік абаненцкай службы Пятроў Дзмітрый Уладзіміравіч, кабінет № 106, тэлефон 49-52-33 (у выпадку яго часовай адсутнасцi: намеснік начальніка абаненцкай службы - Дарзнек Валерый Сяргеевіч)

     Прыём грамадзян ажыццяўляецца ў каб. 106
     Час працы:
пн-пт 8:00 — 20:00, абед 13:00 — 14:00;
                                  субота: 8:00 — 17.00, абед 13:00 — 14:00;
                                  Нядзеля: выхадны.
 
у Лёзненскім раёне газазабеспячэння (211200, г.п. Лёзна Віцебскай вобласці, вул. Садовая, 44):
       адказная асоба - майстар Лёзненскага РГЗ Барысёнак Арцём Сяргеевіч, тэлефон 8 (02138) 5-26-15.
       У выпадку яго часовай адсутнасцi: майстар Лёзненскага РГЗ Сівалобчык Павел Сяргеевіч, тэлефон 8 (02138) 5-26-15.

     Прыём грамадзян ажыццяўляецца ў каб. "Адно акно"
     Час працы:
пн-пт 8:00 — 20:00, абед 13:00 — 14:00;
                                  субота: 8:00 — 17.00, абед 13:00 — 14:00;
                                  воскресенье: выхадны.
 
у Гарадоцкім раёне газазабеспячэння (211573, г. Гарадок Віцебскай вобласці, Невельскае шашэ, 61):
  - п.п. 10.1., 10.2.
       адказная асоба - вядучы бухгалтар Гарадоцкага РГЗ Печкурова Ірына Уладзіміраўна, тэлефон 8 (02139) 4-33-81.
       У выпадку яе часовай адсутнасці: аператар ПЭВМ 5 разраду Гарадоцкага РГЗ - Мілешчанка Святлана Мікалаеўна, тэлефон 8 (02139) 4-33-81.

     Прыём грамадзян ажыццяўляецца ў каб. "Адно акно"
     Час працы:
пн-пт 8:00 — 20:00, абед 13:00 — 14:00;
                                  субота: 8:00 — 17.00, абед 13:00 — 14:00;
                                  Нядзеля: выхадны.

  - п. 10.4.3.
       адказная асоба - галоўны інжынер Гарадоцкага РГЗ Арлоўскі Пётр Аляксандравіч, тэлефон 8 (02139) 4-12-38.
       У выпадку яго часовай адсутнасцi: начальнік Гарадоцкага РГЗ - Аўтухоў Васіль Анатольевіч, тэлефон 8 (02139) 4-18-54.

     Прыём грамадзян ажыццяўляецца ў каб. "Адно акно"
     Час працы:
пн-пт 8:00 — 20:00, абед 13:00 — 14:00;
                                  субота: 8:00 — 17.00, абед 13:00 — 14:00;
                                  Нядзеля: выхадны.

10.4. Аказанне паслуг па газіфікацыі аднакватэрнага жылога дома з выкарыстаннем паслуг арганізацый, якія не ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання па паліву і газіфікацыі "Белпалівагаз"
 
         
10.4.1. Выдача тэхнічных умоў на газіфікацыю аднакватэрнага жылога дома - Газазабеспячэнская арганізацыя

 

- Заяву

 

  10 дзён з дня падачы заявы

 

2 гады
10.4.2. Прыёмка выкананых работ з афармленнем акта здачы сістэмы газазабеспячэння ў эксплуатацыю - Газазабеспячэнская арганізацыя - Выканаўча-тэхнічная дакументацыя Бясплатна 10 дзён з дня звароту  
Работнікі, вядучыя прыём грамадзян па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:
в ВУ "Віцебскгаз":
       адказная асоба - начальнік вытворча-тэхнічнага аддзела Салтановіч Цімафей Аляксандравіч, кабінет № 111, тэлефон 49-52-25.
       У выпадку яго часовай адсутнасцi: намеснік начальніка ВТА -Кухаронок Аляксандр Мікалаевіч, кабінет № 113, тэлефон 49-52-25.

     Прыём грамадзян ажыццяўляецца ў каб. 111
     Час працы:
пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.
 
у Лёзненскім раёне газазабеспячэння (211200, г.п. Лёзна Віцебскай вобласці, вул. Садовая, 44):
       адказная асоба - галоўны інжынер Лёзненскага РГЗ Халанькоў Сяргей Яўгенавіч, тэлефон 8 (02138) 5-26-33.
       У выпадку яго часовай адсутнасцi: майстар Лёзненскага РГЗ Сивалобчык Павел Сяргеевіч, тэлефон 8 (02138) 5-26-15.

     Час працы: пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.
 
у Гарадоцкім раёне газазабеспячэння (211573, г. Гарадок Віцебскай вобласці, Невельскае шашэ, 61):
       адказная асоба - галоўны інжынер Гарадоцкага РГС Арлоўскі Пётр Аляксандравіч , телефон 8 (02139) 4-12-38.
       У выпадку яго часовай адсутнасцi: начальнік Гарадоцкага РГЗ - Аўтухоў Васіль Анатольевіч, тэлефон, 8 (02139) 4-18-54.

     Час працы: пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.

АТРЫМАНЫЯ ДОХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ
18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншым даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь - Арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы;
- Падатковы орган па месцы пастаноўкі грамадзяніна на ўлік (месцы яго жыхарства).

 

- Заява;
- Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу.

 

Бясплатна

 

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

 

6 месяцаў

 

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб - Арганізацыя па месцы працы, службы і іншаым месцы атрымання даходаў - Пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу Бясплатна У дзень звароту Бестэрмінова
   Работнікі, вядучыя прыём грамадзян па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:
галоўны бухгалтар - начальнік аддзела бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці - Аўсянкіна Святлана Леанідаўна, кабінет № 312, тэлефон 49-52-23.
   У выпадку яе часовай адсутнасці: намеснік галоўнага бухгалтара - Масько Алена Вітальеўна, кабінет № 314, тэлефон 49-52-23.

   Время работы: пн-пт 8:00 — 17:00, абед 13:00 — 14:00, выхадны: субота, нядзеля.


Интернет-портал Президента Республики БеларусьСовет Министров Республики БеларусьМинистерство энергетики Республики БеларусьБелтопгаз - Государственное производственное объединение по топливу и газификацииПроизводственное республиканское унитарное предприятие "Витебскоблгаз"

ПУ "Витебскгаз" © 2014
вход